Biodiversity Map
Taxa
 1. Arthropodaphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 2. Hexapodasubphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 3. Insectaclass
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 4. Coleopteraorder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 5. Adephagasuborder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 6. Carabidaefamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 7. Carabinaesubfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 8. Cychrinitribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 9. Cychrusgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
Set as a base
of the left panel
species: Cychrus caraboides (Linnaeus, 1758)
PL
YES
name status: valid name
BioMap ID: 1001726    taxon code: 42
taxonomy checked: YES
source of names: Löbl I. et Smetana A. 2003 wykaz: O. Aleksandrowicz
Data on distribution in Poland
Cychrus caraboides - Data on distribution in Poland - Biodiversity Map: UTM 10×10 — minimap
Statistics
 • Records: 1166
 • Publications: 218
 • Collections: 17
 • Publication authors: 183
 • Illustrations (iconography): 1
 • Photos (specimen/observation): 1

Taxon description
Gatunek o zasięgu obejmującym prawie całą Europę, prócz części południowej Na północy sięga daleko poza koło podbiegunowe. Żyje na glebach wilgotnych i próchnicznych w lasach liściastych i mieszanych, znajdowany często pod mchem i w zmurszałych pniakach.

Illustrations
... browse
Cychrus
caraboides
External data sources