Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Biodiversity Map
Taxa
 1. Arthropodaphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 2. Hexapodasubphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 3. Insectaclass
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 4. Coleopteraorder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 5. Polyphagasuborder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 6. Elateriformiaseries
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 7. Scirtoideasuperfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 8. Scirtidaefamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 9. Cyphongenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
Set as a base
of the left panel
species: Cyphon hilaris Nyholm, 1944
PL
YES
name status: valid name
BioMap ID: 1013943    taxon code: 5854 (2578c)
taxonomy checked: YES
source of names: Löbl et Smetana 2006 wykaz: R. Ruta
Data on distribution in Poland
Cyphon hilaris - Data on distribution in Poland - Biodiversity Map: UTM 10×10 — minimap
Statistics
 • Records: 21
 • Publications: 4
 • Collections: 4
 • Publication authors: 10
 • Illustrations (iconography): 1
 • Photos (specimen/observation): lacking

Taxon description
Gatunek opisany ze Skanii w Szwecji, notowany z Norwegii, Finlandii, Karelii, Łotwy, Danii, wschodniej Francji, krajów Beneluksu i Niemiec. Z Polski wykazany z jednego stanowiska na podstawie trzech okazów złowionych w czerwcu 1991 r. Zasiedla wysokie i niskie torfowiska oraz bagniste olsy.

Illustrations
... browse
Cyphon
hilaris
External data sources