Biodiversity Map
Taxa
 1. Arthropodaphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 2. Hexapodasubphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 3. Insectaclass
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 4. Lepidopteraorder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 5. Bombycoideasuperfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 6. Sphingidaefamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 7. Macroglossinaesubfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 8. Deilephilagenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
Set as a base
of the left panel
species: Pergesa sinkiangensis Chu et Wang, 1980
PL
YES
name status: synonym
BioMap ID: 1207727   
taxonomy checked: NO
Data on distribution in Poland
Pergesa sinkiangensis - Data on distribution in Poland - Biodiversity Map: UTM 10×10 — minimap
Statistics
 • Records: 22
 • Publications: no data
 • Collections: 7
 • Publication authors: no data
 • Illustrations (iconography): 3
 • Photos (specimen/observation): 4

Taxon description
Jeden z najmniejszych przedstawicieli rodziny, równie pięknie ubarwiony, jak następny, lata od V do VII. Gąsienice żerują często razem z gąsienicami zmrocznika gładysza (Deilephila elpenor), ale znaleźć je można również na suchych pastwiskach czy ugorach, gdzie przytulia ma gorsze warunki bytowania, a gąsienica nie ma się gdzie skryć. Przepoczwarczenie następuje w sposób zupełnie podobny, jak u następnego gatunku. Młode gąsienice pazika mają barwę zieloną, po ostatnim linieniu są jasnoszare lub szarobrązowe.
[108: Deilephila porcellus (Linnaeus, 1758) – zmierzchnik pazik]

External data sources