Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Biodiversity Map
Taxa
 1. Arthropodaphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 2. Hexapodasubphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 3. Insectaclass
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 4. Coleopteraorder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 5. Polyphagasuborder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 6. Cucujiformiaseries
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 7. Cleroideasuperfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 8. Cleridaefamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 9. Korynetinaesubfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 10. Dermestoidesgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
Set as a base
of the left panel
species: Dermestoides sanguinicollis (Fabricius, 1787)
PL
YES
name status: valid name
BioMap ID: 1017308    taxon code: 3142
taxonomy checked: YES
Polish Red Book: EN
Polish Red List: EN
 

source of names: Löbl et Smetana 2007 wykaz: R. Królik
Data on distribution in Poland
Dermestoides sanguinicollis - Data on distribution in Poland - Biodiversity Map: UTM 10×10 — minimap
Statistics
 • Records: 37
 • Publications: 26
 • Collections: 4
 • Publication authors: 28
 • Illustrations (iconography): 1
 • Photos (specimen/observation): 1

Taxon description
Rozprzestrzeniony w południowej i środkowej części Europy, przy czym w miarę posuwania się z południa na północ areału gatunkowego spotykany coraz rzadziej; notowany ponadto z Kaukazu. W Polsce jest chrząszczem bardzo rzadko spotykanym, notowanym z nielicznych stanowisk w pięciu krainach. Występuje na starych przestojach dębów, zwłaszcza opanowanych przez larwy kozioroga dębosza — Cerambyx cerdo L. Postacie dojrzałe ukazują się w kwietniu i są poławiane do lipca, przeważnie na pniach dębu. Latają wieczorem przy zachodzie słońca.

External data sources