Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Biodiversity Map
Taxa
 1. Arthropodaphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 2. Hexapodasubphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 3. Insectaclass
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 4. Coleopteraorder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 5. Polyphagasuborder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 6. Bostrichiformiaseries
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 7. Derodontoideasuperfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 8. Derodontidaefamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 9. Derodontinaesubfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 10. Derodontusgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
Set as a base
of the left panel
species: Derodontus macularis (Fuss, 1850)
PL
YES
name status: valid name
BioMap ID: 1016268    taxon code: 2982
taxonomy checked: YES
Polish Red List: DD
 

source of names: Löbl et Smetana 2007
Data on distribution in Poland
Derodontus macularis - Data on distribution in Poland - Biodiversity Map: UTM 10×10 — minimap
Statistics
 • Records: 13
 • Publications: 8
 • Collections: 2
 • Publication authors: 9
 • Illustrations (iconography): 1
 • Photos (specimen/observation): lacking

Taxon description
Gatunek o zasięgu ograniczonym do obszaru Europy południowo-wschodniej — wykazywany z południowej Bawarii, Lasu Czeskiego, południowej Polski, Węgier, Austrii, Jugosławii i Rumunii. W Polsce należy do wielkich rzadkości — notowany dotychczas tylko z okolic Przemyśla, niedawno odkryty w Górach Świętokrzyskich, Pieninach i Bieszczadach. Rozwija się w owocnikach huby smoluchy żywicznej — Ischnoderma resinosum (Fr.) P. Karst, występującej jako saprofit na martwym drewnie pni, głównie starych drzew iglastych, rzadziej liściastych. Postacie dojrzałe pojawiają się jesienią i są poławiane do wiosny.

Illustrations
... browse
Derodontus
macularis
External data sources