Biodiversity Map
Taxa
 1. Hexapodasubphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 2. Insectaclass
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 3. Coleopteraorder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 4. Polyphagasuborder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 5. Staphyliniformiaseries
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 6. Staphylinoideasuperfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 7. Staphylinidaefamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 8. Aleocharinaesubfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 9. Oxypodinitribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 10. Dinardinasubtribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 11. Dinardagenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
Set as a base
of the left panel
species: Dinarda dentata (J.L.C. Gravenhorst, 1806)
PL
YES
name status: valid name
BioMap ID: 1009588    taxon code: 2267+2267a
taxonomy checked: YES
source of names: Löbl I. et Smetana A. 2004 wykaz: A. Melke
Data on distribution in Poland
Dinarda dentata - Data on distribution in Poland - Biodiversity Map: UTM 10×10 — minimap
Statistics
 • Records: 48
 • Publications: 10
 • Collections: 2
 • Publication authors: 16
 • Illustrations (iconography): lacking
 • Photos (specimen/observation): lacking

Taxon description
[KFP 2267a: Dinarda dentata dentata] Podgatunek nominatywny, szeroko rozmieszczony w całej środkowej części Europy. W Polsce znany z nielicznych stanowisk, rozproszonych na terenach nizinnych i górzystych. Zasiedla głównie mrowiska Formica sanguinea Latr., w tym kolonie mieszane z F. fusca L., F. rufibarbis F. i F. cinerea Mayr.
[KFP 2267: Dinarda dentata] Gatunek szeroko rozprzestrzeniony w Europie, zachodniej Syberii, Azji Mniejszej i na Kaukazie. Wykazuje zróżnicowanie na kilka podgatunków, których rozmieszczenie nie jest jeszcze dokładnie określone. Żyje w gniazdach różnych gatunków mrówek z rodzaju Formica L. i zależnie od gatunku, u którego zamieszkuje tworzy pięć ras biologicznych, różniących się ubarwieniem, wielkością, formą przedplecza i mikrorzeźbą odwłoka. W mrowiskach przebywają zarówno osobniki dorosłe, jak i postacie rozwojowe chrząszczy. Poza gniazdami chrząszcze są spotykane w czasie wędrówek mrówek. Z Polski wykazane są trzy podgatunki, przy czym wiele danych o ich rozmieszczeniu opartych jest jedynie na znaleziskach z ubiegłego stulecia, a nawet sprzed przeszło stu lat — występowanie na naszym obszarze wymaga zatem dokładniejszych badań, tym bardziej, że żaden z podgatunków nie był dotychczas notowany ze środkowej i wschodniej części kraju.

External data sources