Biodiversity Map
Taxa
Donus — subordinate taxa:
Taxon count: 16
 1. Hexapodasubphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 2. Insectaclass
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 3. Coleopteraorder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 4. Polyphagasuborder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 5. Cucujiformiaseries
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 6. Curculionoideasuperfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 7. Curculionidaefamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 8. Hyperinaesubfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 9. Hyperinitribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 10. Donusgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
Set as a base
of the left panel
species: Donus comatus (C.H. Boheman, 1842)
PL
YES
name status: valid name
BioMap ID: 1046809    taxon code: 5402
taxonomy checked: YES
source of names: Löbl I. et Smetana A. 2011 wykaz: M. Wanat
Data on distribution in Poland
Donus comatus - Data on distribution in Poland - Biodiversity Map: UTM 10×10 — minimap
Statistics
 • Records: 421
 • Publications: 69
 • Collections: 14
 • Publication authors: 56
 • Illustrations (iconography): 1
 • Photos (specimen/observation): lacking

Taxon description
Gatunek zasiedlający Alpy południowo-wschodnie, Sudety, Karpaty po północno-zachodnie obszary Półwyspu Bałkańskiego, wykazujący dużą zmienność geograficzną w obrębie całego zasięgu. W Polsce występuje na podgórzach i w niższych partiach górskich w całym łuku sudecko-karpackim. Dawne wzmianki sprzed przeszło stu lat o znalezieniu tego ryjkowca na Mazowszu i na Górnym Śląsku są zapewne błędne. Zasiedla obszary górzyste, docierając aż do piętra kosówki; w Bieszczadach łowiono go w piętrze regla dolnego i na połoninach. Występuje głównie w miejscach wilgotnych i cienistych, zwłaszcza na pobrzeżach rzek i potoków. Larwy żerują na świerząbku orzęsionym — Chaerophyllum hirsutum L., rdeście wężowniku — Polygonum bistorta L. i kościenicy wodnej — Malachium aquaticum (L.) Fr. Postacie dojrzałe spotykano ponadto na podagryczniku pospolitym — Aegopodium podagraria L., parzydle leśnym — Aruncus silvester Kost. oraz na innych roślinach zielnych, należących do rodzajów: lepiężnik — Petasites Mill., trybula — Anthriscus Pers., przywrotnik — Alchemilla L., bodziszek — Geranium L. i szczaw — Rumex L. Imagines przebywają na roślinach stosunkowo krótko; S. Stobiecki (1883) zbierał je licznie w końcu czerwca i w pierwszej połowie lipca, rzadko w końcu tego miesiąca. Kopulację obserwował w pierwszych dniach lipca.

Illustrations
... browse
Donus
comatus
External data sources