Biodiversity Map
Taxa
 1. Arthropodaphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 2. Hexapodasubphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 3. Insectaclass
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 4. Coleopteraorder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 5. Polyphagasuborder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 6. Elateriformiaseries
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 7. Byrrhoideasuperfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 8. Dryopidaefamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 9. Dryopsgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
Set as a base
of the left panel
species: Dryops anglicanus Edwards, 1909
PL
YES
name status: valid name
BioMap ID: 1014744    taxon code: 2631
taxonomy checked: YES
source of names: Löbl I. et Smetana A. 2006 wykaz: M. Przewoźny
Data on distribution in Poland
Dryops anglicanus - Data on distribution in Poland - Biodiversity Map: UTM 10×10 — minimap
Statistics
 • Records: 23
 • Publications: 11
 • Collections: 1
 • Publication authors: 11
 • Illustrations (iconography): 1
 • Photos (specimen/observation): lacking

Taxon description
Gatunek rozmieszczony w Europie środkowej i północnej, poza tym notowany z Francji, Grecji i Kaukazu. W Polsce rozsiedlenie jest niedostatecznie poznane, mimo że od opisu gatunku upłynęło 70 lat; notowany dotychczas tylko ogólnikowo z Pomorza i byłych Prus, ostatnio odkryty na trzech, stanowiskach. Zamieszkuje tereny nizinne i podgórza. Zasiedla przede wszystkim wody stojące, bagna i torfowiska, rzadziej wody płynące. Postacie dorosłe poławiane głównie w kwietniu i maju wśród kęp sitów (Juncus L.) i turzyc (Carex L.).

Illustrations
... browse
Dryops
anglicanus
External data sources