Biodiversity Map
Taxa
 1. Arthropodaphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 2. Hexapodasubphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 3. Insectaclass
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 4. Coleopteraorder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 5. Adephagasuborder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 6. Carabidaefamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 7. Scaritinaesubfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 8. Dyschiriinitribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 9. Dyschiriusgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 10. Dyschiriussubgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
Set as a base
of the left panel
species: Dyschirius (Dyschirius) digitatus (P.F.M.A. Dejean, 1825)
PL
YES
name status: valid name
BioMap ID: 1001920    taxon code: 77
taxonomy checked: YES
source of names: Löbl I. et Smetana A. 2003 wykaz: O. Aleksandrowicz
Data on distribution in Poland
Dyschirius digitatus - Data on distribution in Poland - Biodiversity Map: UTM 10×10 — minimap
Statistics
 • Records: 117
 • Publications: 56
 • Collections: 5
 • Publication authors: 48
 • Illustrations (iconography): 1
 • Photos (specimen/observation): lacking

Taxon description
Gatunek rozmieszczony w południowo-wschodniej części środkowej Europy, północna granica rozsiedlenia przebiega przez południową Polskę. Żyje na gliniastych i piaszczysto-ilastych pobrzeżach rzek na pogórzu. W Polsce częściej występuje we wschodniej części kraju; wobec braku okazów dowodowych stanowiska ze środkowej i północnej części kraju wymagają potwierdzenia.

Illustrations
... browse
Dyschirius
digitatus
External data sources