Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Biodiversity Map
Taxa
 1. Arthropodaphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 2. Hexapodasubphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 3. Insectaclass
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 4. Lepidopteraorder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 5. Geometroideasuperfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 6. Geometridaefamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 7. Larentiinaesubfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 8. Eulithisgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
Set as a base
of the left panel
species: Eulithis testata (Linnaeus, 1761)
PL
YES
name status: valid name
BioMap ID: 1204068    taxon code: 2350
taxonomy checked: YES
source of names: Buszko J. et Nowacki J. 2017 wykaz: J. Buszko
Data on distribution in Poland
Eulithis testata - Data on distribution in Poland - Biodiversity Map: UTM 10×10 — minimap
Statistics
 • Records: 9
 • Publications: no data
 • Collections: 4
 • Publication authors: no data
 • Illustrations (iconography): lacking
 • Photos (specimen/observation): 2

Taxon description
Motyl dość rzadki, lata od VII do IX. Częściej spotykany w okolicach wilgotnych (torfowiska, mokre łąki, brzegi strumieni, rzek). Gąsienice żerują od V do VII na wierzbach, jagodach, osice, brzozie, wrzosie. Przepoczwarczają się w luźnym oprzędzie między liśćmi rośliny żywicielskiej. Gąsienica dorosła jak większość gąsienic mierników prowadzi nocny tryb życia. Dzień spędza w pozycji nieruchomej, żeruje o zmierzchu i nocą. Zimuje jajo.
[42: Lygris testata (Linnaeus 1761) – nacinek wrzosowiak]

External data sources