Biodiversity Map
Taxa
 1. Arthropodaphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 2. Hexapodasubphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 3. Insectaclass
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 4. Coleopteraorder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 5. Polyphagasuborder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 6. Cucujiformiaseries
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 7. Curculionoideasuperfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 8. Apionidaefamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 9. Apioninaesubfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 10. Oxystomatinitribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 11. Oxystomatinasubtribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 12. Eutrichapiongenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 13. Phalacrolobussubgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
Set as a base
of the left panel
species: Eutrichapion (Phalacrolobus) melancholicum (Wencker, 1864)
PL
YES
name status: valid name
BioMap ID: 1027115    taxon code: 4948
taxonomy checked: YES
source of names: Löbl I. et Smetana A. 2011 wykaz: M. Wanat
Data on distribution in Poland
Eutrichapion melancholicum - Data on distribution in Poland - Biodiversity Map: UTM 10×10 — minimap
Statistics
 • Records: 116
 • Publications: 34
 • Collections: 6
 • Publication authors: 29
 • Illustrations (iconography): 1
 • Photos (specimen/observation): lacking

Taxon description
Gatunek zamieszkujący głównie południową i środkową część Europy, na północ docierający do Danii i południowych obszarów Szwecji i Finlandii, wykazywany też z Kaukazu i Azji Mniejszej. W Polsce znany dotychczas z nielicznych stanowisk w pięciu tylko krainach. Ogólnikowe wzmianki o występowaniu w Beskidzie Zachodnim i Pieninach (Petryszak 1981, 1982) są prawdopodobnie wynikiem błędu drukarskiego (M. Wanat*). Zasiedla pola, suche łąki, widne lasy i zarośla. Postacie dojrzałe poławiano od czerwca do września na różnych gatunkach groszków, jak na przykład na groszku leśnym — Lathyrus silvester L. i groszku szerokolistnym — L. latifolius L. Samice składają jaja do pączków kwiatowych; larwa odżywia się tkankami słupka nie powodując deformacji kwiatu. Przepoczwarczenie następuje w brunatnym kokonie, w miejscu żerowania larwy.

Illustrations
... browse
Eutrichapion
melancholicum
External data sources