Biodiversity Map
Taxa
 1. Arthropodaphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 2. Hexapodasubphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 3. Insectaclass
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 4. Coleopteraorder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 5. Polyphagasuborder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 6. Cucujiformiaseries
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 7. Curculionoideasuperfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 8. Curculionidaefamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 9. Cryptorhynchinaesubfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 10. Gasterocercinitribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 11. Gasterocercusgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
Set as a base
of the left panel
species: Gasterocercus depressirostris (Fabricius, 1792)
PL
YES
name status: valid name
BioMap ID: 1046243    taxon code: 5440
taxonomy checked: YES
Polish Red Book: EN
Polish Red List: EN
 

source of names: Löbl I. et Smetana A. 2011 wykaz: M. Wanat
Data on distribution in Poland
Gasterocercus depressirostris - Data on distribution in Poland - Biodiversity Map: UTM 10×10 — minimap
Statistics
 • Records: 75
 • Publications: 39
 • Collections: 7
 • Publication authors: 40
 • Illustrations (iconography): 1
 • Photos (specimen/observation): lacking

Taxon description
Gatunek rozsiedlony od wschodniej Francji przez kraje Europy Środkowej po europejską część byłego ZSRR. W Polsce notowany z sześciu tylko krain, przy czym ze Śląska Dolnego i Górnego notowany na podstawie znalezisk sprzed przeszło stu lat. Spotykany na ogół rzadko, niekiedy tylko, jak na przykład w Puszczy Białowieskiej, poławiany liczniej. Zamieszkuje lasy pierwotne i stare parki. Żyje na dębie szypułkowym — Quercus robur L., znacznie rzadziej na buku zwyczajnym — Fagus silvatica L. Samica w sierpniu-wrześniu składa jaja do drewna nadłamanych lub obumierających pni i gałęzi. Larwy żerują w chodnikach w bielu na głębokości 1-3 cm do maja-czerwca następnego roku. Stadium poczwarki trwa 30-40 dni. Postacie dojrzałe pojawiają się od połowy czerwca do końca lipca. W Puszczy Białowieskiej pod korą starej kłody dębowej 26.VI, 1990 r. znaleziono żerowiska z larwami oraz poczwarkami i młode imagines w komorach poczwarkowych (Knutelski i Kubisz 1993b). Otwory wyjściowe imagines są ułożone niekiedy szeregiem wzdłuż osi pnia. Postacie dojrzałe są aktywne o zmroku; w ciągu dnia przebywają bez ruchu na korze. Są trudne do zauważenia z powodu bardzo podobnego ubarwienia do tła. W ciągu roku występuje jedno pokolenie, ale niekiedy cykl rozwojowy może się przedłużyć do dwóch lat.

External data sources