Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Biodiversity Map
Taxa
 1. Arthropodaphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 2. Hexapodasubphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 3. Insectaclass
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 4. Coleopteraorder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 5. Polyphagasuborder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 6. Staphyliniformiaseries
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 7. Staphylinoideasuperfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 8. Staphylinidaefamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 9. Omaliinaesubfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 10. Anthophaginitribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 11. Geodromicusgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 12. Geodromicussubgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 13. Geodromicus nigritaspecies
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
Set as a base
of the left panel
subspecies: Geodromicus (Geodromicus) nigrita nigrita (Ph.W.J. Müller, 1821)
PL
YES
name status: valid name
BioMap ID: 1006924    taxon code: 1330
taxonomy checked: YES
source of names: Löbl et Smetana 2004 wykaz: A. Melke
Data on distribution in Poland
Geodromicus nigrita nigrita - Data on distribution in Poland - Biodiversity Map: UTM 10×10 — minimap
Statistics
 • Records: 54
 • Publications: 20
 • Collections: 3
 • Publication authors: 23
 • Illustrations (iconography): 1
 • Photos (specimen/observation): lacking

Taxon description
Gatunek o niedostatecznie poznanym rozmieszczeniu, znany dotychczas ze Szwecji, gór i podgórzy w środkowej Europie, Francji, Szwajcarii oraz południowej Europy. Wszędzie rzadko i sporadycznie spotykany na pobrzeżacli potoków pod kamieniami, wśród mchów i w glebie między korzeniami roślin.

Illustrations
... browse
Geodromicus
nigrita
nigrita
External data sources