Biodiversity Map
Taxa
 1. Hexapodasubphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 2. Insectaclass
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 3. Coleopteraorder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 4. Polyphagasuborder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 5. Cucujiformiaseries
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 6. Curculionoideasuperfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 7. Curculionidaefamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 8. Ceutorhynchinaesubfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 9. Ceutorhynchinitribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 10. Glocianusgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
Set as a base
of the left panel
species: Glocianus moelleri (C.G. Thomson, 1868)
PL
YES
name status: valid name
BioMap ID: 1046050    taxon code: 5583
taxonomy checked: YES
source of names: Löbl I. et Smetana A. 2011 wykaz: M. Wanat
Data on distribution in Poland
Glocianus moelleri - Data on distribution in Poland - Biodiversity Map: UTM 10×10 — minimap
Statistics
 • Records: 60
 • Publications: 32
 • Collections: 5
 • Publication authors: 31
 • Illustrations (iconography): 1
 • Photos (specimen/observation): lacking

Taxon description
Gatunek rozprzestrzeniony w Europie od Wysp Brytyjskich i południowych obszarów Fennoskandii po kraje środkowoeuropejskie. W Polsce znany z ośmiu południowych krain oraz z Mazur. Zamieszkuje głównie okolice górskie i podgórskie. Zasiedla zwykle wilgotne i chłodne miejsca na łąkach, zrębach, pobrzeżach lasu i w zaroślach. Żyje na roślinach z rodziny złożonych — Compositae, jak brodawnik jesienny — Leontodon autumnalis L., jastrzębiec baldaszkowy — Hieracium umbellatum L., jastrzębiec leśny — H. murorum L. em. Huds., jastrzębiec pomarańczowy — H. aurantiacum L. i pępawa szczeciniasta — Crepis setosa Hall. fil. Bionomia tego ryjkowca nie jest znana. Postacie dojrzałe poławiano na roślinach od maja do sierpnia.

Illustrations
... browse
Glocianus
moelleri
External data sources