Biodiversity Map
Taxa
 1. Hexapodasubphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 2. Insectaclass
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 3. Coleopteraorder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 4. Polyphagasuborder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 5. Cucujiformiaseries
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 6. Chrysomeloideasuperfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 7. Chrysomelidaefamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 8. Chrysomelinaesubfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 9. Goniocteninitribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 10. Gonioctenagenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 11. Gonioctenasubgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 12. Gonioctena flavicornisspecies
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
Set as a base
of the left panel
subspecies: Gonioctena (Gonioctena) flavicornis flavicornis (E. Suffrian, 1851)
PL
YES
name status: valid name
BioMap ID: 1024883    taxon code: 4441
taxonomy checked: YES
source of names: Löbl I. et Smetana A. 2010 wykaz: L. Borowiec
Data on distribution in Poland
Gonioctena flavicornis flavicornis - Data on distribution in Poland - Biodiversity Map: UTM 10×10 — minimap
Statistics
 • Records: 28
 • Publications: 22
 • Collections: 2
 • Publication authors: 18
 • Illustrations (iconography): 1
 • Photos (specimen/observation): lacking

Taxon description
Gatunek zamieszkujący Fennoskandię oraz tereny górzyste w środkowej części Europy, na południe docierający do Alp i Karpat Południowych. W Polsce chrząszcz rzadko spotykany, znany z nielicznych stanowisk tylko w pięciu krainach, przy czym jedyna wzmianka sprzed przeszło stu lat o znalezieniu tego gatunku na stanowisku niżowym (Rawa Mazowiecka) nie znalazła dotąd potwierdzenia i opierała się prawdopodobnie na pomyłce. Gatunek zasiedla tereny górskie i podgórza. Poławiany na wierzbie szarej — Salix cinerea L., wierzbie iwie — S. caprea L. i olszy szarej — Alnus incana (L.) Mnch.

External data sources