Biodiversity Map
Taxa
 1. Hexapodasubphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 2. Insectaclass
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 3. Coleopteraorder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 4. Polyphagasuborder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 5. Cucujiformiaseries
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 6. Chrysomeloideasuperfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 7. Chrysomelidaefamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 8. Chrysomelinaesubfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 9. Goniocteninitribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 10. Gonioctenagenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 11. Gonioctenasubgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
Set as a base
of the left panel
species: Gonioctena (Gonioctena) kaufmanni (L. Miller, 1881)
PL
NO
name status: valid name
BioMap ID: 1034066    taxon code: —(4441b)
taxonomy checked: YES
Statistics
 • Records: 0
 • Publications: no data
 • Collections: no data
 • Publication authors: no data
 • Illustrations (iconography): lacking
 • Photos (specimen/observation): lacking

Taxon description
Gatunek obejmujący zasięgiem wschodnie Alpy oraz południowe i wschodnie Karpaty. W Polsce nie stwierdzony w sposób pewny. Ogólnikowe wzmianki o znalezieniu tego gatunku w Tatrach w początkach XX wieku dotąd nie znalazły potwierdzenia. Nie jest wiadomo czy był on znaleziony po polskiej stronie Tatr, gdyż jedyna wzmianka J. Weisego (1903) o występowaniu tego gatunku w Tatrach była podstawą zaliczenia tego chrząszcza do fauny Polski (M. Łomnicki 1913), jak również do fauny Słowacji (Roubal 1941).

External data sources