Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Biodiversity Map
Taxa
 1. Arthropodaphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 2. Hexapodasubphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 3. Insectaclass
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 4. Coleopteraorder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 5. Adephagasuborder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 6. Haliplidaefamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 7. Haliplusgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 8. Haliplussubgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
Set as a base
of the left panel
species: Haliplus (Haliplus) apicalis C.G. Thomson, 1868
PL
YES
name status: valid name
BioMap ID: 1000087    taxon code: 523
taxonomy checked: YES
Polish Red List: EN
 

source of names: Löbl et Smetana 2003 wykaz: M. Przewoźny
Data on distribution in Poland
Haliplus apicalis - Data on distribution in Poland - Biodiversity Map: UTM 10×10 — minimap
Statistics
 • Records: 44
 • Publications: 27
 • Collections: 1
 • Publication authors: 25
 • Illustrations (iconography): 1
 • Photos (specimen/observation): lacking

Taxon description
Gatunek rozprzestrzeniony w zachodniej i środkowej Europie oraz w południowej części Skandynawii. Ogólnie uważany za gatunek halofilny; najczęściej występuje w strefie nadmorskiej, choć wykazywany również z terenów śródlądowych pozbawionych słonawisk. Żyje głównie w zatoczkach morskich jak również kałużach i bajorach. Wykazany mylnie z wód słodkich w okolicy Łodzi przez K. Hocha (1960) jakoby na podstawie doniesienia E. Trandy (1959), odnośne jednak dane z pracy tego autora pochodzą z Rogoźna pow. Łowicz i odnoszą się tylko do Haliplus (Haliplinus) fluviatilis Aubé i Haliplus (Neohaliplus) lineatocollis (Marsh.).

Illustrations
... browse
Haliplus
apicalis
External data sources