Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Biodiversity Map
Taxa
 1. Arthropodaphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 2. Hexapodasubphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 3. Insectaclass
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 4. Coleopteraorder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 5. Adephagasuborder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 6. Haliplidaefamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 7. Haliplusgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 8. Haliplussubgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
Set as a base
of the left panel
species: Haliplus (Haliplus) lineolatus C.G. Mannerheim, 1844
PL
YES
name status: valid name
BioMap ID: 1000099    taxon code: 5725 (528b)
taxonomy checked: YES
source of names: Löbl et Smetana 2003 wykaz: M. Przewoźny
Data on distribution in Poland
Haliplus lineolatus - Data on distribution in Poland - Biodiversity Map: UTM 10×10 — minimap
Statistics
 • Records: 17
 • Publications: 18
 • Collections: 1
 • Publication authors: 17
 • Illustrations (iconography): 1
 • Photos (specimen/observation): lacking

Taxon description
Gatunek opisany z Finlandii, szeroko rozprzestrzeniony w Europie Północnej, w Skandynawii sięga daleko poza koło podbiegunowe, w kierunku południowym dociera do wschodniej Francji, krajów Beneluksu, Danii, Niemiec i Polski. Dotychczas brak było konkretnych danych o jego występowaniu w naszym kraju. Stosunkowo niedawno odkryty u nas w dwu krainach. Występuje w wodach wolno płynących, w starorzeczach, stawach, głównie w zarośniętej strefie przybrzeżnej, niekiedy na zalanych wodą łąkach. W dolinie Pilicy stwierdzono przeszło trzydziestokrotnie większą liczebność w starorzeczach niż w wodach bieżących. Postacie dojrzałe żywią się glonami nitkowatymi, głównie Cladophora sp. oraz drobnymi organizmami zwierzęcymi. Samica składa jaja w nitki glonów, niekiedy w tkanki roślin naczyniowych, np. moczarki kanadyjskiej — Elodea canadensis Rich., rogatka — Ceratophyllum L. i wywłócznika — Myriophyllum L.

Illustrations
... browse
Haliplus
lineolatus
External data sources