Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Biodiversity Map
Taxa
 1. Arthropodaphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 2. Cheliceratasubphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 3. Arachnidaclass
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 4. Araneaeorder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 5. Thomisidaefamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 6. Heriaeusgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
Set as a base
of the left panel
species: Heriaeus hirtus (Latreille, 1819)
PL
YES
name status: synonym
BioMap ID: 5001407   
taxonomy checked: YES
Data on distribution in Poland
Heriaeus hirtus - Data on distribution in Poland - Biodiversity Map: UTM 10×10 — minimap
Statistics
 • Records: 1
 • Publications: 6
 • Collections: 1
 • Publication authors: no data
 • Illustrations (iconography): lacking
 • Photos (specimen/observation): lacking

Taxon description
Zamieszkuje srodkową Europę, baseny Mórz Śródziemnego i Czarnego, Kaukaz i Azję Środkową. Żyje w nasłonecznionych i ciepłych biotopach, wśród roślin zielnych i traw.
[KFP 573: Heriaeus hirtus (Latreille, 1819)]

External data sources