Biodiversity Map
Taxa
 1. Arthropodaphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 2. Hexapodasubphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 3. Insectaclass
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 4. Coleopteraorder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 5. Polyphagasuborder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 6. Cucujiformiaseries
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 7. Curculionoideasuperfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 8. Curculionidaefamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 9. Scolytinaesubfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 10. Hylesininitribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 11. Hylesinusgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 12. Hylesinus wachtlispecies
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
Set as a base
of the left panel
subspecies: Hylesinus wachtli orni Fuchs, 1906
PL
YES
name status: valid name
BioMap ID: 1027504    taxon code: 4739
taxonomy checked: YES
source of names: Löbl I. et Smetana A. 2011 wykaz: M. Wanat
Data on distribution in Poland
Hylesinus wachtli orni - Data on distribution in Poland - Biodiversity Map: UTM 10×10 — minimap
Statistics
 • Records: 47
 • Publications: 33
 • Collections: 1
 • Publication authors: 19
 • Illustrations (iconography): lacking
 • Photos (specimen/observation): lacking

Taxon description
Gatunek rozpowszechniony w prawie całej Europie z wyjątkiem północnych prowincji Fennoskandii. Jesionowiec rdzawy jest w Polsce na ogół rzadko spotykany, wykazywany z nielicznych stanowisk w różnych częściach kraju. Gatunek monograficzny, żerujący na strzałach i gałęziach jesionów. Chodnik macierzysty w kształcie poprzecznej lub ukośnej klamry. Z obu stron chodnika macierzystego odchodzą liczne chodniki larwalne, ściśle obok siebie tak, że stykają się brzegami. Przed przepoczwarczeniem larwy wgryzają się pionowo lub skośnie w drewno, gdzie budują komory poczwarkowe. Owad zimuje jako postać dojrzała i ukazuje się w maju.

External data sources