Biodiversity Map
Taxa
 1. Arthropodaphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 2. Hexapodasubphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 3. Insectaclass
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 4. Coleopteraorder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 5. Polyphagasuborder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 6. Elateriformiaseries
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 7. Elateroideasuperfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 8. Eucnemidaefamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 9. Melasinaesubfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 10. Epiphaninitribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 11. Hylisgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
Set as a base
of the left panel
species: Hylis olexai (Palm, 1955)
PL
YES
name status: valid name
BioMap ID: 1014874    taxon code: 2885
taxonomy checked: YES
Polish Red List: DD
 

source of names: Löbl I. et Smetana A. 2007 wykaz: L. Buchholz
Data on distribution in Poland
Hylis olexai - Data on distribution in Poland - Biodiversity Map: UTM 10×10 — minimap
Statistics
 • Records: 80
 • Publications: 19
 • Collections: 5
 • Publication authors: 19
 • Illustrations (iconography): lacking
 • Photos (specimen/observation): lacking

Taxon description
Chrząszcz mało znany, gdyż opisany niedawno i nie odróżniany dawniej od pokrewnego gatunku H. procerulus (Mannerh.). Notowany głównie ze środkowej części Europy oraz z południowej Szwecji, Finlandii i Karelii. W Polsce notowany tylko z jednego stanowiska. Odbywa rozwój w wilgotnym, miękkim, brunatno butwiejącym drewnie, bezpośrednio pod twardą warstwą zewnętrzną. Jako materiał lęgowy notowano drewno świerka, buka, topoli i kasztanowca. Postacie dojrzałe ukazują się w maju i przeżywają do sierpnia.

External data sources