Biodiversity Map
Taxa
 1. Arthropodaphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 2. Hexapodasubphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 3. Insectaclass
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 4. Coleopteraorder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 5. Polyphagasuborder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 6. Cucujiformiaseries
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 7. Curculionoideasuperfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 8. Curculionidaefamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 9. Scolytinaesubfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 10. Ipinitribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 11. Ipsgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
Set as a base
of the left panel
species: Ips amitinus (W. Eichhoff, 1872)
PL
YES
name status: valid name
BioMap ID: 1027728    taxon code: 4783
taxonomy checked: YES
source of names: Löbl I. et Smetana A. 2011 wykaz: M. Wanat
Data on distribution in Poland
Ips amitinus - Data on distribution in Poland - Biodiversity Map: UTM 10×10 — minimap
Statistics
 • Records: 170
 • Publications: 96
 • Collections: 2
 • Publication authors: 64
 • Illustrations (iconography): 1
 • Photos (specimen/observation): lacking

Taxon description
Gatunek o niedostatecznie poznanym rozmieszczeniu ogólnym, wykazywany ze środkowej części Europy, notowany poza tym jako importowany do Szwecji i Finlandii. Kornik drukarczyk jest w Polsce rozpowszechniony na całym obszarze kraju, nie wykazywany jednak jeszcze z Pobrzeża Bałtyku, Pojezierza Pomorskiego i Gór Świętokrzyskich. Żeruje głównie na świerku, spotykany również sporadycznie na sośnie, jodle, modrzewiu i limbie. Opada zwykle drzewa stojące. Żerowisko typu gwiaździstego z 3-7 chodnikami macierzystymi, przebiegającymi głównie pod cienką korą, wyraźnie wygryzione w drewnie.

Illustrations
... browse
Ips
amitinus
External data sources