Biodiversity Map
Taxa
 1. Hexapodasubphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 2. Insectaclass
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 3. Coleopteraorder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 4. Polyphagasuborder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 5. Staphyliniformiaseries
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 6. Staphylinoideasuperfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 7. Staphylinidaefamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 8. Aleocharinaesubfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 9. Oxypodinitribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 10. Tachyusinasubtribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 11. Ischnopodagenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
Set as a base
of the left panel
species: Ischnopoda leucopus (Th. Marsham, 1802)
PL
YES
name status: valid name
BioMap ID: 1009962    taxon code: 2030
taxonomy checked: YES
source of names: Löbl I. et Smetana A. 2004 wykaz: A. Melke
Data on distribution in Poland
Ischnopoda leucopus - Data on distribution in Poland - Biodiversity Map: UTM 10×10 — minimap
Statistics
 • Records: 71
 • Publications: 34
 • Collections: 3
 • Publication authors: 37
 • Illustrations (iconography): 1
 • Photos (specimen/observation): lacking

Taxon description
Gatunek rozsiedlony w północnej i środkowej Europie, w Fennoskandii sięgający daleko poza koło podbiegunowe, a na południe docierający do Szwajcarii i północnych Włoch. Z Polski znany z nielicznych stanowisk, przy tym większość danych oparta jest na bardzo dawnych znaleziskach — nawet sprzed przeszło stu laty. Zamieszkuje obszary nizinne i pagórkowate, zarówno tereny otwarte, jak i lesiste. Znajdowany przeważnie na piaszczystych pobrzeżach wód płynących, nad rowami melioracyjnymi oraz w dołach po wybranym piasku i glinie.

Illustrations
... browse
Ischnopoda
leucopus
External data sources