Biodiversity Map
Taxa
 1. Arthropodaphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 2. Hexapodasubphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 3. Insectaclass
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 4. Coleopteraorder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 5. Polyphagasuborder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 6. Cucujiformiaseries
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 7. Curculionoideasuperfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 8. Curculionidaefamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 9. Cryptorhynchinaesubfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 10. Cryptorhynchinitribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 11. Kyklioacallesgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 12. Kyklioacallessubgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
Set as a base
of the left panel
species: Kyklioacalles (Kyklioacalles) pyrenaeus (C.H. Boheman, 1844)
PL
YES
name status: valid name
BioMap ID: 1046239    taxon code: 5450
taxonomy checked: YES
source of names: Löbl I. et Smetana A. 2011 wykaz: M. Wanat
Data on distribution in Poland
Kyklioacalles pyrenaeus - Data on distribution in Poland - Biodiversity Map: UTM 10×10 — minimap
Statistics
 • Records: 121
 • Publications: 58
 • Collections: 7
 • Publication authors: 40
 • Illustrations (iconography): 2
 • Photos (specimen/observation): lacking

Taxon description
Gatunek obejmujący zasięgiem obszary górzyste w zachodniej i środkowej części Europy, w Bośni i północnych Włoszech. Poławiany na martwych gałęziach drzew iglastych, zwłaszcza jodeł — Abies Mill. i świerków — Picea Dietr., znacznie rzadziej drzew liściastych: buków — Fagus L., klonów — Acer L. i leszczyny — Corylus avellana L. Znajdowany także pod odstającą korą, na pniakach, w ściółce i wśród mchów.

External data sources