Biodiversity Map
Taxa
 1. Arthropodaphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 2. Hexapodasubphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 3. Insectaclass
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 4. Coleopteraorder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 5. Polyphagasuborder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 6. Elateriformiaseries
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 7. Byrrhoideasuperfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 8. Byrrhidaefamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 9. Byrrhinaesubfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 10. Pedilophorinitribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 11. Lamprobyrrhulusgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
Set as a base
of the left panel
species: Lamprobyrrhulus nitidus (Schaller, 1783)
PL
YES
name status: valid name
BioMap ID: 1014521    taxon code: 2597
taxonomy checked: YES
source of names: Löbl I. et Smetana A. 2006 wykaz: M. Przewoźny
Data on distribution in Poland
Lamprobyrrhulus nitidus - Data on distribution in Poland - Biodiversity Map: UTM 10×10 — minimap
Statistics
 • Records: 196
 • Publications: 37
 • Collections: 12
 • Publication authors: 36
 • Illustrations (iconography): 1
 • Photos (specimen/observation): lacking

Taxon description
Gatunek zamieszkujący środkową i południowo-wschodnią część Europy, na zachód docierający do Francji, a na południe do Włoch północnych i Jugosławii, notowany poza tym z Finlandii południowej i Karelskiej ASRR. W Polsce prócz wyższych partii górskich występuje prawdopodobnie na całym obszarze, notowany jednak przeważnie z pojedynczych stanowisk w poszczególnych krainach, przy tym większość danych o rozmieszczeniu opiera się na znaleziskach z ubiegłego stulecia. Występuje przeważnie na nasłonecznionych, odkrytych terenach piaszczystych wśród mchów, pod kamieniami i w detrytusie.

Illustrations
... browse
Lamprobyrrhulus
nitidus
External data sources