Biodiversity Map
Taxa
 1. Hexapodasubphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 2. Insectaclass
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 3. Coleopteraorder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 4. Polyphagasuborder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 5. Cucujiformiaseries
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 6. Curculionoideasuperfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 7. Curculionidaefamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 8. Lixinaesubfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 9. Lixinitribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 10. Larinusgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 11. Larinomesiussubgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
Set as a base
of the left panel
species: Larinus (Larinomesius) obtusus L. Gyllenhal, 1836
PL
YES
name status: valid name
BioMap ID: 1046873    taxon code: 5178
taxonomy checked: YES
Polish Red List: LC
 

source of names: Löbl I. et Smetana A. 2011 wykaz: M. Wanat
Data on distribution in Poland
Larinus obtusus - Data on distribution in Poland - Biodiversity Map: UTM 10×10 — minimap
Statistics
 • Records: 36
 • Publications: 30
 • Collections: 3
 • Publication authors: 30
 • Illustrations (iconography): 1
 • Photos (specimen/observation): 1

Taxon description
Gatunek rozmieszczony w Europie Południowej i w południowej części Europy Środkowej, na wschód docierający do Kaukazu, Turkmenii i północnego Kazachstanu. W Polsce niedawno znaleziony na trzech stanowiskach w południowo-wschodniej części kraju, natomiast dawne wzmianki o występowaniu na Śląsku i w Galicji, oparte na znaleziskach sprzed przeszło stu lat, winny być potwierdzone nowymi materiałami dowodowymi. Zamieszkuje łąki, pastwiska, przydroża, suche zbocza, zarośla i nasypy kolejowe. Żeruje na różnych gatunkach z rodzaju chaber — Centaurea L., z wymienionych w piśmiennictwie sześciu gatunków żywicielskich w Polsce występuje chaber łąkowy — Centaurea jacea L. i chaber wełnisty — C. solstitialis L. Postacie dojrzałe spotykano od maja do sierpnia. W końcu maja do koszyczka, między pojedyncze kwiatki, samica składa jaja, przyklejając je lepką wydzieliną. Wjednym koszyczku może występować do pięciu larw. Larwa odżywia się nasionami i włoskami puchu kielichowego. Przed przepoczwarczeniem wytwarza cienki, twardy, pionowo stojący kokon. W połowie sierpnia młode imago wygryza otwór w kokonie i wydostaje się na zewnątrz.

Illustrations
... browse
Larinus
obtusus
Photos
... browse
Larinus
obtusus
External data sources