Biodiversity Map
Taxa
 1. Arthropodaphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 2. Hexapodasubphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 3. Insectaclass
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 4. Coleopteraorder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 5. Polyphagasuborder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 6. Cucujiformiaseries
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 7. Curculionoideasuperfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 8. Curculionidaefamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 9. Lixinaesubfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 10. Lixinitribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 11. Larinusgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 12. Phyllonomeussubgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
Set as a base
of the left panel
species: Larinus (Phyllonomeus) planus (Fabricius, 1792)
PL
YES
name status: valid name
BioMap ID: 1046879    taxon code: 5175
taxonomy checked: YES
source of names: Löbl I. et Smetana A. 2011 wykaz: M. Wanat
Data on distribution in Poland
Larinus planus - Data on distribution in Poland - Biodiversity Map: UTM 10×10 — minimap
Statistics
 • Records: 250
 • Publications: 81
 • Collections: 10
 • Publication authors: 65
 • Illustrations (iconography): 1
 • Photos (specimen/observation): 1

Taxon description
Gatunek zamieszkujący południową i środkową część Europy, sięgający na wschód po Kaukaz, Turkmenię i zachodni Kazachstan; notowany ponadto z Maroka, Wysp Brytyjskich, Danii i południowej Norwegii. W Polsce ryjkowiec pospolity, występujący od wybrzeży Bałtyku aż po Sudety i Karpaty. Zasiedla pola, łąki, pastwiska, przydroża, suche zbocza, brzegi lasów i zarośli. Pojaw postaci dojrzałych rozpoczyna się w kwietniu i trwa do września. Według danych z piśmiennictwa roślinami żywicielskimi są: dziewięćsił pospolity — Carlina vulgaris L., oset kędzierzawy — Carduus crispus L., oset nastroszony — C. acanthoides L., ostrożeń polny — Cirsium arvense (L.) Scop., ostrożeń lancetowaty — C. lanceolatum (L.) Scop., ostrożeń błotny — C. palustre (L.) Scop., ostrożeń warzywny — C. oleraceum (L.) Scop., chaber driakiewnik — Centaurea scabiosa L. i chaber łąkowy — C. jacea L. Samica w maju-czerwcu składa jaja do wnętrza jeszcze zamkniętego koszyczka kwiatowego, po złożeniu jaja otwór zasklepia wydzieliną. Larwa żeruje na dnie koszyczka, w końcu lipca lub w sierpniu przepoczwarcza się w owalnej komorze, której ściany powleka sekrecją i wygładza. Młode chrząszcze ukazują się w sierpniu lub we wrześniu. Niektóre larwy opóźnione w rozwoju zimują i przeobrażają się dopiero w marcu następnego roku.

Illustrations
... browse
Larinus
planus
Photos
... browse
Larinus
planus
External data sources