Biodiversity Map
Taxa
Lathrobium — subordinate taxa:
Taxon count: 17
 1. Arthropodaphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 2. Hexapodasubphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 3. Insectaclass
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 4. Coleopteraorder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 5. Polyphagasuborder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 6. Staphyliniformiaseries
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 7. Staphylinoideasuperfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 8. Staphylinidaefamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 9. Paederinaesubfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 10. Paederinitribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 11. Lathrobiinasubtribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 12. Lathrobiumgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 13. Lathrobiumsubgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
Set as a base
of the left panel
species: Lathrobium (Lathrobium) elongatum (Linnaeus, 1767)
PL
YES
name status: valid name
BioMap ID: 1010959    taxon code: 1604
taxonomy checked: YES
source of names: Löbl I. et Smetana A. 2004 wykaz: A. Melke
Data on distribution in Poland
Lathrobium elongatum - Data on distribution in Poland - Biodiversity Map: UTM 10×10 — minimap
Statistics
 • Records: 172
 • Publications: 66
 • Collections: 7
 • Publication authors: 67
 • Illustrations (iconography): 1
 • Photos (specimen/observation): lacking

Taxon description
Gatunek rozsiedlony głównie w północnej i środkowej Europie, na zachód sięgający do środkowej Francji, a na południe do środkowych Włoch i północnego Bałkanu. W Polsce, prócz wysokich gór, występuje prawdopodobnie w całym kraju, lecz brak jeszcze udokumentowanych danych z wielu krain. Występuje na wilgotnych glebach w lasach, na łąkach i polach, gdzie znajdowany w ściółce, wśród mchów, pod kamieniami, opadłym listowiem i rozkładającymi się szczątkami roślinnymi.

Illustrations
... browse
Lathrobium
elongatum
External data sources