Biodiversity Map
Taxa
Lathrobium — subordinate taxa:
Taxon count: 17
 1. Hexapodasubphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 2. Insectaclass
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 3. Coleopteraorder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 4. Polyphagasuborder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 5. Staphyliniformiaseries
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 6. Staphylinoideasuperfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 7. Staphylinidaefamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 8. Paederinaesubfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 9. Paederinitribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 10. Lathrobiinasubtribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 11. Lathrobiumgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 12. Lathrobiumsubgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
Set as a base
of the left panel
species: Lathrobium (Lathrobium) furcatum Czwalina, 1888
PL
YES
name status: valid name
BioMap ID: 1040720    taxon code: 5794 (1607b)
taxonomy checked: YES
source of names: Löbl I. et Smetana A. 2004 wykaz: A. Melke
Data on distribution in Poland
Lathrobium furcatum - Data on distribution in Poland - Biodiversity Map: UTM 10×10 — minimap
Statistics
 • Records: 9
 • Publications: 6
 • Collections: 1
 • Publication authors: 6
 • Illustrations (iconography): 1
 • Photos (specimen/observation): lacking

Taxon description
Gatunek mało znany, aczkolwiek od jego opisu z Węgier, Serbii, Rumunii, Turcji i Kaukazu, upłynęło przeszło sto lat, później w ogóle nie wykazywany, dopiero na nowo ogólnikowo w Europie Środkowej (Lohse 1964), a z wyszczególnieniem krajów, z Czechosłowacji i Austrii (Lucht 1987), jednak w ostatnim katalogu chrząszczy Czechosłowacji z r. 1993 notowany tylko ze Słowacji. W Polsce stwierdzony na podstawie pojedynczych okazów z trzech stanowisk, najdalej na północ wysuniętych w ogólnym zasięgu gatunku. Wymagania ekologiczne słabo poznane. W południowym zasięgu poławiany w detrytusie w dolinach rzecznych, w rezerwacie koło Chełma, w zbiorowisku roślinności stepowej na podłożu kredowym, wśród mchów porastających kępami 10-letni ugór.

Illustrations
... browse
Lathrobium
furcatum
External data sources