Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Biodiversity Map
Taxa
 1. Arthropodaphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 2. Hexapodasubphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 3. Insectaclass
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 4. Coleopteraorder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 5. Polyphagasuborder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 6. Staphyliniformiaseries
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 7. Staphylinoideasuperfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 8. Staphylinidaefamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 9. Omaliinaesubfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 10. Anthophaginitribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 11. Lestevagenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 12. Lestevasubgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
Set as a base
of the left panel
species: Lesteva (Lesteva) monticola H. Kiesenwetter, 1847
PL
YES
name status: valid name
BioMap ID: 1006960    taxon code: 1325+1326
taxonomy checked: YES
source of names: Löbl et Smetana 2004 wykaz: A. Melke
Data on distribution in Poland
Lesteva monticola - Data on distribution in Poland - Biodiversity Map: UTM 10×10 — minimap
Statistics
 • Records: 62
 • Publications: 12
 • Collections: 6
 • Publication authors: 18
 • Illustrations (iconography): 1
 • Photos (specimen/observation): lacking

Taxon description
[KFP 1325: Lesteva monticola] Gatunek borealno-górski, znany z Wysp Brytyjskich, Skandynawii, Alp, Sudetów, Karpat, gór Francji, Bośni i Grecji. Znajdowany w ściółce i wśród mchów.
[KFP 1326: Lesteva nivicola] Gatunek rozmieszczony głównie w środkowej Europie, poza tym znany z nielicznych stanowisk w Holandii, Belgii, Szwajcarii i północnych Włoszech. Z Polski dotąd nie podawany, na pewno szerzej rozsiedlony. Występuje na obszarach górzystych docierając do strefy subalpejskiej. Znajdowany nad potokami wśród mchów przy wyciekach wodnych.

Illustrations
... browse
Lesteva
monticola
External data sources