Biodiversity Map
Taxa
 1. Hexapodasubphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 2. Insectaclass
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 3. Coleopteraorder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 4. Adephagasuborder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 5. Carabidaefamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 6. Harpalinaesubfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 7. Licininitribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 8. Licininasubtribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 9. Licinusgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 10. Licinussubgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
Set as a base
of the left panel
species: Licinus (Licinus) depressus G. Paykull, 1790
PL
YES
name status: valid name
BioMap ID: 1043072    taxon code: 372
taxonomy checked: YES
source of names: Löbl I. et Smetana A. 2003 wykaz: O. Aleksandrowicz
Data on distribution in Poland
Licinus depressus - Data on distribution in Poland - Biodiversity Map: UTM 10×10 — minimap
Statistics
 • Records: 165
 • Publications: 72
 • Collections: 8
 • Publication authors: 58
 • Illustrations (iconography): lacking
 • Photos (specimen/observation): lacking

Taxon description
Szeroko rozpowszechniony gatunek od północnych części Hiszpanii i Włoch, Jugosławii i Rumunii, przez Europę Środkową aż do południowej części Fennoskandii, wykazywany również z Kaukazu, zachodniego Turkiestanu i zachodniej Syberii. W Polsce dość rzadko i przeważnie pojedynczo znajdowany. Gatunek kserotermiczny. Zasiedla słabo porośnięte roślinnością gleby piaszczyste lub gliniaste, zawierające mało części humusowych.

External data sources