Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Biodiversity Map
Taxa
 1. Arthropodaphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 2. Hexapodasubphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 3. Insectaclass
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 4. Coleopteraorder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 5. Polyphagasuborder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 6. Elateriformiaseries
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 7. Elateroideasuperfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 8. Elateridaefamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 9. Denticollinaesubfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 10. Ctenicerinitribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 11. Liotrichusgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 12. Liotrichussubgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
Set as a base
of the left panel
species: Liotrichus (Liotrichus) affinis (G. Paykull, 1800)
PL
YES
name status: valid name
BioMap ID: 1015564    taxon code: 2804
taxonomy checked: YES
source of names: Löbl et Smetana 2007 wykaz: L. Buchholz
Data on distribution in Poland
Liotrichus affinis - Data on distribution in Poland - Biodiversity Map: UTM 10×10 — minimap
Statistics
 • Records: 184
 • Publications: 45
 • Collections: 7
 • Publication authors: 40
 • Illustrations (iconography): 1
 • Photos (specimen/observation): lacking

Taxon description
Gatunek borealno-górski, zamieszkujący północną część Europy, góry Europy Środkowej, Alpy, Masyw Centralny we Francji oraz północną Serbię (Pruska Gora). W Polsce dość rzadki, spotykany sporadycznie i przeważnie pojedynczo — notowany z nielicznych stanowisk górskich i na pogórzach, natomiast dane z obszaru nizinnego wydają się być nieprawdopodobne, między innymi występowanie na Nizinie Mazowieckiej zakwestionowali B. Burakowski i E. Nowakowski (1981). Dawne wzmianki o występowaniu na Pojezierzu Pomorskim i w byłych Prusach wymagają potwierdzenia nowymi materiałami, gdyż nie są znane znaleziska w XX wieku. Występuje w lasach, na torfowiskach i łąkach górskich. Larwy żyją w wilgotnej glebie zasobnej w próchnicę, na skałach i dużych kamieniach pokrytych warstwą gleby porośniętej płatami mchów, trawami i borówką brusznicą — Vaccinium vitis-idaea L. Rzadziej larwy żerują w silnie butwiejącym, wilgotnym drewnie w powalonych pniach. Przepoczwarczenie następuje od połowy lipca do początku września. Postacie dojrzałe zimują w komorze poczwarkowej i ukazują się w czerwcu-lipcu; bywają poławiane pod kamieniami, na trawach, roślinach zielnych, krzewach i na niżej położonych gałęziach drzew iglastych.

Illustrations
... browse
Liotrichus
affinis
External data sources