Po polsku
Biodiversity Map
Taxa
 1. Hexapodasubphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 2. Insectaclass
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 3. Coleopteraorder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 4. Polyphagasuborder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 5. Cucujiformiaseries
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 6. Curculionoideasuperfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 7. Curculionidaefamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 8. Lixinaesubfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 9. Lixinitribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 10. Lixusgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 11. Epimecessubgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
Set as a base
of the left panel
species: Lixus (Epimeces) cardui G.-A. Olivier, 1807
PL
YES
name status: valid name
BioMap ID: 1046896    taxon code: 5171
taxonomy checked: YES
Polish Red List: EX?
 

source of names: Löbl I. et Smetana A. 2011 wykaz: M. Wanat
Data on distribution in Poland
Lixus cardui - Data on distribution in Poland - Biodiversity Map: UTM 10×10 — minimap
Statistics
 • Records: 33
 • Publications: 25
 • Collections: 2
 • Publication authors: 25
 • Illustrations (iconography): 1
 • Photos (specimen/observation): lacking

Taxon description
Gatunek występujący w basenie Morza Śródziemnego i w środkowej części Europy, na wschód docierający do Kaukazu, Azji Mniejszej i Iranu. W Polsce bardzo rzadko poławiany, notowany ogólnikowo z Prus oraz z nielicznych stanowisk tylko w czterech krainach, przy czym większość danych o jego występowaniu opiera się na znaleziskach sprzed przeszło stu lat, dlatego też współczesne występowanie tego gatunku na obszarze naszego kraju winno być potwierdzone nowymi materiałami. Zamieszkuje tereny nizinne i niższe położenia górskie. Spotykano go od marca do lipca na suchych zboczach, pastwiskach, rumowiskach, przydrożach, miejscach ruderalnych, pobrzeżach lasu i zarośli. Larwy żerują w rdzeniu łodyg popłocha pospolitego — Onopordon acanthium L.; postacie dojrzałe żerują na tej roślinie i na oście nastroszonym — Carduus acanthoides L. oraz ostrożeniach — Cirsium Mill.

Illustrations
... browse
Lixus
cardui
External data sources