Biodiversity Map
Taxa
 1. Arthropodaphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 2. Hexapodasubphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 3. Insectaclass
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 4. Coleopteraorder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 5. Polyphagasuborder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 6. Cucujiformiaseries
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 7. Chrysomeloideasuperfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 8. Chrysomelidaefamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 9. Galerucinaesubfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 10. Galerucinitribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 11. Lochmaeagenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
Set as a base
of the left panel
species: Adimonia scutellata L.A.A. Chevrolat, 1840
PL
YES
name status: synonym
BioMap ID: 1034484   
taxonomy checked: YES
source of names: Löbl I. et Smetana A. 2010 wykaz: L. Borowiec
Data on distribution in Poland
Adimonia scutellata - Data on distribution in Poland - Biodiversity Map: UTM 10×10 — minimap
Statistics
 • Records: 148
 • Publications: 76
 • Collections: 9
 • Publication authors: 67
 • Illustrations (iconography): 1
 • Photos (specimen/observation): 1

Taxon description
Gatunek rozpowszechniony w całej Palearktyce prócz Afryki Północnej; w Europie na północ sięgający po wybrzeża Morza Barentsa. W Polsce występuje na całym obszarze, ale nie jest jeszcze notowany z niektórych krain. Żyje na wierzbach, topolach i brzozach; notowany jako szkodnik w uprawach wierzby koszykarskiej oraz w szkółkach i młodnikach brzozowych.

Illustrations
... browse
Lochmaea
caprea
Photos
... browse
Lochmaea
caprea
External data sources