Biodiversity Map
Taxa
 1. Arthropodaphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 2. Hexapodasubphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 3. Insectaclass
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 4. Coleopteraorder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 5. Polyphagasuborder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 6. Cucujiformiaseries
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 7. Tenebrionoideasuperfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 8. Meloidaefamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 9. Meloinaesubfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 10. Lyttinitribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 11. Lyttagenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 12. Lyttasubgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 13. Lytta vesicatoriaspecies
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
Set as a base
of the left panel
subspecies: Lytta (Lytta) vesicatoria vesicatoria Linnaeus, 1758
PL
YES
name status: valid name
BioMap ID: 1021709    taxon code: 3908
taxonomy checked: YES
Polish Red List: NT
 

source of names: Löbl I. et Smetana A. 2008 wykaz: D. Kubisz
Data on distribution in Poland
Lytta vesicatoria vesicatoria - Data on distribution in Poland - Biodiversity Map: UTM 10×10 — minimap
Statistics
 • Records: 171
 • Publications: 59
 • Collections: 6
 • Publication authors: 56
 • Illustrations (iconography): 1
 • Photos (specimen/observation): 3

Taxon description
Gatunek rozmieszczony od Wysp Brytyjskich i Szwecji południowej przez całą środkową część Europy aż do krajów śródziemnomorskich, wykazywany także z Syberii oraz Ameryki Północnej (jako importowany). W Polsce, choć nie notowany jeszcze ze wszystkich krain, występuje prawdopodobnie na całym obszarze, prócz wyższych partii górskich. Zasiedla ciepłe stanowiska na terenach nizinnych i pagórkowatych. Pojaw postaci dojrzałych rozpoczyna się około połowy maja i trwa do lipca, pojedyncze osobniki poławiano również w sierpniu. Gatunek pojawia się nierównomiernie w poszczególnych latach, niekiedy występuje masowo, wyrządzając duże szkody, czasami zaś występuje sporadycznie albo nie spotykany zupełnie. Chrząszcze żerują głównie na jesionach — Fraxinus L., bzach — Syringa L. i ligustrach — Ligustrum L. Chrząszcze wydzielają silny, ostry zapach, odczuwany nawet z dużej odległości. Chrząszcze, znane jako majka lekarska albo mucha hiszpańska, były użytkowane w celach leczniczych. Samice składają po 40-50 jaj w ziemi. Larwy odbywają rozwój hipermetamorficzny w gniazdach błonkówek (Hymenoptera), gatunków z rodzajów Anthophora Latr., Colletes Latr., Halictus Latr, Megachile Latr. i Osmia Panz.

External data sources