Biodiversity Map
Taxa
 1. Arthropodaphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 2. Hexapodasubphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 3. Insectaclass
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 4. Coleopteraorder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 5. Polyphagasuborder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 6. Cucujiformiaseries
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 7. Curculionoideasuperfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 8. Curculionidaefamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 9. Mesoptilinaesubfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 10. Magdalidinitribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 11. Magdalisgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 12. Laemosaccidiussubgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
Set as a base
of the left panel
species: Magdalis (Laemosaccidius) exarata (Brisout, 1862)
PL
YES
name status: valid name
BioMap ID: 1046917    taxon code: 5365
taxonomy checked: YES
source of names: Löbl I. et Smetana A. 2011 wykaz: M. Wanat
Data on distribution in Poland
Magdalis exarata - Data on distribution in Poland - Biodiversity Map: UTM 10×10 — minimap
Statistics
 • Records: 107
 • Publications: 49
 • Collections: 6
 • Publication authors: 42
 • Illustrations (iconography): 1
 • Photos (specimen/observation): lacking

Taxon description
Gatunek zamieszkujący południową i środkową część Europy; wykazywany też z Danii i Kaukazu. W Polsce znany z nielicznych stanowisk rozproszonych w różnych częściach kraju. Ryjkowiec ten zasiedla dąb szypułkowy — Quercus robur L. i dąb bezszypułkowy — Q. sessilis Ehrh. Larwy żerują i odbywają rozwój w cienkich gałęziach.

Illustrations
... browse
Magdalis
exarata
External data sources