Biodiversity Map
Taxa
 1. Arthropodaphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 2. Hexapodasubphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 3. Insectaclass
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 4. Coleopteraorder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 5. Polyphagasuborder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 6. Elateriformiaseries
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 7. Elateroideasuperfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 8. Cantharidaefamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 9. Malthininaesubfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 10. Malthininitribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 11. Malthinusgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 12. Malthinussubgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
Set as a base
of the left panel
species: Malthinus (Malthinus) glabellus H. Kiesenwetter, 1852
PL
YES
name status: valid name
BioMap ID: 1031738    taxon code: 2955
taxonomy checked: YES
source of names: Löbl I. et Smetana A. 2007 wykaz: M.A. Mazur
Data on distribution in Poland
Malthinus glabellus - Data on distribution in Poland - Biodiversity Map: UTM 10×10 — minimap
Statistics
 • Records: 16
 • Publications: 13
 • Collections: 1
 • Publication authors: 13
 • Illustrations (iconography): lacking
 • Photos (specimen/observation): lacking

Taxon description
Ciepłolubny gatunek, pospolity w południowej części Europy, ale już w południowej części Europy Środkowej występujący lokalnie na nielicznych ciepłych stanowiskach. W Polsce notowany tylko z pojedynczych miejscowości w sześciu krainach. Żyje na terenach pagórkowatych i w niższych położeniach górskich do wysokości około 1300 m n.p.m. W zależności od szerokości geograficznej i położenia stanowiska pojaw postaci dojrzałych rozpoczyna się w maju-czerwcu i trwa do września-października.

External data sources