Biodiversity Map
Taxa
 1. Hexapodasubphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 2. Insectaclass
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 3. Coleopteraorder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 4. Polyphagasuborder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 5. Staphyliniformiaseries
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 6. Histeroideasuperfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 7. Histeridaefamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 8. Histerinaesubfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 9. Histerinitribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 10. Margarinotusgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 11. Ptomistersubgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
Set as a base
of the left panel
species: Margarinotus (Ptomister) terricola (E.F. Germar, 1824)
PL
YES
name status: valid name
BioMap ID: 1005159    taxon code: 880
taxonomy checked: YES
source of names: Löbl I. et Smetana A. 2004 wykaz: R. Ruta
Data on distribution in Poland
Margarinotus terricola - Data on distribution in Poland - Biodiversity Map: UTM 10×10 — minimap
Statistics
 • Records: 60
 • Publications: 27
 • Collections: 7
 • Publication authors: 25
 • Illustrations (iconography): 1
 • Photos (specimen/observation): lacking

Taxon description
Obszar rozprzestrzenienia gatunku obejmuje południową i środkową Europę, ponadto notowany z Kaukazu i Iranu. W Polsce gatunek rzadko spotykany, znany z nielicznych stanowisk rozproszonych w całym kraju. Znajdowany w piwnicach, stajniach, kopcach ziemniaczanych, na polach i łąkach, najczęściej pod gnijącymi szczątkami roślinnymi, nawozem i padliną, a także w gniazdach kreta i norach królika.

Illustrations
... browse
Margarinotus
terricola
External data sources