Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Biodiversity Map
Taxa
 1. Arthropodaphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 2. Hexapodasubphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 3. Insectaclass
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 4. Coleopteraorder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 5. Polyphagasuborder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 6. Cucujiformiaseries
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 7. Tenebrionoideasuperfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 8. Meloidaefamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 9. Meloinaesubfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 10. Meloinitribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 11. Meloegenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 12. Meloegoniussubgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 13. Meloe rufiventrisspecies
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
Set as a base
of the left panel
subspecies: Meloe (Meloegonius) rufiventris rufiventris E.F. Germar, 1832
PL
YES
name status: valid name
BioMap ID: 1021776    taxon code: 3916
taxonomy checked: YES
Polish Red List: DD
 

source of names: Löbl et Smetana 2008 wykaz: D. Kubisz
Data on distribution in Poland
Meloe rufiventris rufiventris - Data on distribution in Poland - Biodiversity Map: UTM 10×10 — minimap
Statistics
 • Records: 59
 • Publications: 23
 • Collections: 1
 • Publication authors: 19
 • Illustrations (iconography): lacking
 • Photos (specimen/observation): lacking

Taxon description
Gatunek występujący głównie w środkowej i wschodniej części Europy, wykazywany także z Kaukazu i Azji Mniejszej. Wszędzie spotykany lokalnie i sporadycznie. W Polsce znany z nielicznych, rozproszonych stanowisk w różnych częściach kraju, przy czym większość danych o rozmieszczeniu opiera się na znaleziskach sprzed przeszło stu lat, przez co wymagają one potwierdzenia nowymi materiałami. Występuje na odkrytych, nasłonecznionych i piaszczystych terenach. Bionomia nie jest znana. Postacie dojrzałe poławiano w miesiącach wiosennych.

External data sources