Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Biodiversity Map
Taxa
 1. Arthropodaphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 2. Hexapodasubphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 3. Insectaclass
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 4. Coleopteraorder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 5. Polyphagasuborder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 6. Cucujiformiaseries
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 7. Tenebrionoideasuperfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 8. Mordellidaefamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 9. Mordellinaesubfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 10. Mordellinitribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 11. Mordellagenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 12. Mordella leucaspisspecies
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
Set as a base
of the left panel
species: Mordella adnexa Ermisch, 1969
PL
YES
name status: synonym
BioMap ID: 1020943   
taxonomy checked: YES
source of names: Löbl et Smetana 2008 wykaz: D. Kubisz
Data on distribution in Poland
Mordella adnexa - Data on distribution in Poland - Biodiversity Map: UTM 10×10 — minimap
Statistics
 • Records: 14
 • Publications: 7
 • Collections: 3
 • Publication authors: 8
 • Illustrations (iconography): lacking
 • Photos (specimen/observation): lacking

Taxon description
Gatunek obejmujący zasięgiem całą Europę Południową oraz południową część Europy środkowej, notowany też z Kaukazu. W Polsce znany z kilku zaledwie stanowisk w trzech krainach. Bionomia i cykl rozwojowy tego gatunku nie są znane. Postacie dojrzałe poławiano w czerwcu i lipcu na kwiatach baldaszkowatych i złożonych oraz na tawule — Spiraea L. i wilczomleczu — Euphorbia L.

External data sources