Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Biodiversity Map
Taxa
 1. Arthropodaphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 2. Hexapodasubphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 3. Insectaclass
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 4. Coleopteraorder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 5. Polyphagasuborder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 6. Cucujiformiaseries
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 7. Tenebrionoideasuperfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 8. Mordellidaefamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 9. Mordellinaesubfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 10. Mordellisteninitribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 11. Mordellistenagenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 12. Pseudomordellinasubgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
Set as a base
of the left panel
species: Mordellistena (Pseudomordellina) acuticollis J. Schilsky, 1895
PL
YES
name status: valid name
BioMap ID: 1021037    taxon code: 5951 (3847d)
taxonomy checked: YES
source of names: Löbl et Smetana 2008 wykaz: D. Kubisz
Data on distribution in Poland
Mordellistena acuticollis - Data on distribution in Poland - Biodiversity Map: UTM 10×10 — minimap
Statistics
 • Records: 34
 • Publications: 3
 • Collections: 2
 • Publication authors: 8
 • Illustrations (iconography): 1
 • Photos (specimen/observation): lacking

Taxon description
Gatunek opisany z Austrii; notowany z nielicznych, znacznie rozproszonych stanowisk w Niemczech, krajach Beneluksu, Szwajcarii, Austrii, w Czechach, na Słowacji i Węgrzech. W Polsce niedawno wykazany z trzech krain. Występuje na miejscach kserotermicznych, na polach, pastwiskach, przydrożach i w zaroślach. Larwa odbywa rozwój w łodydze lub szyjce korzeniowej ostrożenia polnego — Cirsium arvense (L.) Scop. Postacie dojrzałe poławiano od czerwca do początku sierpnia na kwiatach rośliny żywicielskiej i na bylicach — Artemisia L.

Illustrations
... browse
Mordellistena
acuticollis
External data sources