Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Biodiversity Map
Taxa
Mordellistena — subordinate taxa:
Taxon count: 38
 1. Arthropodaphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 2. Hexapodasubphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 3. Insectaclass
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 4. Coleopteraorder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 5. Polyphagasuborder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 6. Cucujiformiaseries
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 7. Tenebrionoideasuperfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 8. Mordellidaefamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 9. Mordellinaesubfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 10. Mordellisteninitribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 11. Mordellistenagenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 12. Mordellistenasubgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
Set as a base
of the left panel
species: Mordellistena (Mordellistena) weisei J. Schilsky, 1895
PL
YES
name status: valid name
BioMap ID: 1021035    taxon code: 5950 (3847b)
taxonomy checked: YES
source of names: Löbl et Smetana 2008 wykaz: D. Kubisz
Data on distribution in Poland
Mordellistena weisei - Data on distribution in Poland - Biodiversity Map: UTM 10×10 — minimap
Statistics
 • Records: 37
 • Publications: 7
 • Collections: 3
 • Publication authors: 11
 • Illustrations (iconography): 1
 • Photos (specimen/observation): lacking

Taxon description
Gatunek występujący w środkowej i południowej części Europy, wykazywany także z Algierii, Turkiestanu i Dagestanu. W Polsce dotychczas nie został stwierdzony w sposób pewny, chociaż od opisu gatunku upłynęło przeszło 90 łat. Jedynie A. Horion podał M. (M.) weisei Schilsky z Polski Zachodniej, ale bez bliższych danych. Wymagania środowiskowe i bionomia nie są znane.
Gatunek opisany z Algierii; szeroko rozprzestrzeniony w południowej i środkowej części Europy, notowany ponadto z Kaukazu, lasostepowej części Syberii aż po Wyspy Kurylskie. Ogólnikowo podany w 1971 r. z Polski Zachodniej, ale z braku konkretnych danych nie zaliczony do fauny krajowej. Obecnie, stosunkowo niedawno odkryty w Polsce na czterech stanowiskach. Występuje na ciepłych zboczach, suchych miedzach, miejscach ruderalnych i wysypiskach, żwirowiskach, nasłonecznionych brzegach lasu i wrzosowiskach. Larwy odbywają rozwój w łodygach bylicy pospolitej — Artemisia vulgaris L. i bylicy polnej — Artemisia campestris L. Postacie dojrzałe pojawiają się w czerwcu i lipcu i są najczęściej poławiane na roślinach żywicielskich.

Illustrations
... browse
Mordellistena
weisei
External data sources