Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Biodiversity Map
Taxa
 1. Arthropodaphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 2. Hexapodasubphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 3. Insectaclass
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 4. Coleopteraorder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 5. Polyphagasuborder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 6. Cucujiformiaseries
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 7. Tenebrionoideasuperfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 8. Mordellidaefamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 9. Mordellinaesubfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 10. Mordellisteninitribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 11. Mordellochroagenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
Set as a base
of the left panel
species: Mordellochroa tournieri (Emery, 1876)
PL
YES
name status: valid name
BioMap ID: 1021051    taxon code: 3850
taxonomy checked: YES
source of names: Löbl et Smetana 2008 wykaz: D. Kubisz
Data on distribution in Poland
Mordellochroa tournieri - Data on distribution in Poland - Biodiversity Map: UTM 10×10 — minimap
Statistics
 • Records: 26
 • Publications: 11
 • Collections: 3
 • Publication authors: 12
 • Illustrations (iconography): 1
 • Photos (specimen/observation): lacking

Taxon description
Gatunek eurosyberyjski, na wschód docierający do Władywostoku, w Europie szeroko rozprzestrzeniony od krajów śródziemnomorskich aż do południowych prowincji Szwecji, Finlandii i Karelii. W Europie środkowej występuje na ogół rzadko i lokalnie, liczniej na stanowiskach kserotermicznych. W Polsce notowany z kilku stanowisk w trzech krainach oraz ogólnikowo ze Śląska. Bionomia i cykl rozwojowy nie są znane. Postacie dojrzałe były poławiane przez W. Szymczakowskiego w czerwcu i sierpniu w biotopach kserotermicznych.

Illustrations
... browse
Mordellochroa
tournieri
External data sources