Biodiversity Map
Taxa
 1. Hexapodasubphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 2. Insectaclass
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 3. Coleopteraorder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 4. Polyphagasuborder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 5. Cucujiformiaseries
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 6. Tenebrionoideasuperfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 7. Tenebrionidaefamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 8. Alleculinaesubfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 9. Alleculinitribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 10. Mycetocharinasubtribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 11. Mycetocharagenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 12. Mycetocharasubgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
Set as a base
of the left panel
species: Mycetochara (Mycetochara) flavipes (Fabricius, 1792)
PL
YES
name status: valid name
BioMap ID: 1021489    taxon code: 4011
taxonomy checked: YES
source of names: Löbl I. et Smetana A. 2008 wykaz: D. Iwan
Data on distribution in Poland
Mycetochara flavipes - Data on distribution in Poland - Biodiversity Map: UTM 10×10 — minimap
Statistics
 • Records: 594
 • Publications: 42
 • Collections: 16
 • Publication authors: 46
 • Illustrations (iconography): 1
 • Photos (specimen/observation): lacking

Taxon description
Gatunek rozsiedlony głównie w północnej i środkowej części Europy, na południe docierający do Włoch północnych i Rumunii, wykazywany też z Kaukazu. W Polsce chrząszcz rzadko i sporadycznie spotykany, przy czym większość danych o jego rozmieszczeniu opiera się na znaleziskach w ubiegłym stuleciu. Larwy żyją w zmurszałym i przegrzybiałym drewnie przeważnie drzew stojących, rzadziej w martwych gałęziach, pieńkach, złomach i suchych hubach nadrzewnych oraz w chodnikach innych chrząszczy, gdzie występuje przegrzybiałe drewno. Postacie dojrzałe ukazują się zwykle w drugiej połowie maja i są spotykane do lipca.

Illustrations
... browse
Mycetochara
flavipes
External data sources