Biodiversity Map
Taxa
 1. Arthropodaphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 2. Cheliceratasubphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 3. Arachnidaclass
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 4. Araneaeorder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 5. Nesticidaefamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 6. Nesticusgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
Set as a base
of the left panel
species: Nesticus cellulanus (Clerck, 1757)
PL
YES
name status: valid name
BioMap ID: 5000497    taxon code: 480
taxonomy checked: YES
Data on distribution in Poland
Nesticus cellulanus - Data on distribution in Poland - Biodiversity Map: KFP regions — minimap
Statistics
 • Records: 11
 • Publications: 19
 • Collections: no data
 • Publication authors: no data
 • Illustrations (iconography): lacking
 • Photos (specimen/observation): lacking

Taxon description
Gatunek znany z całej Europy, podawany również ze Stanów Zjednoczonych i Kanady. Żyje w jaskiniach, sztolniach, kopalniach, piwnicach itp. Dane Pongrácza (1923) i Wolfa (1934‒1938) o występowaniu w jaskiniach Ojcowa południowo-karpackiego endemitu, Nesticus fodinarum Kulczyński, 1894, odnoszą się z pewnością do omawianego gatunku.
[KFP 480: Nesticus cellulanus (Clerck, 1758)]

External data sources