Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Biodiversity Map
Taxa
 1. Arthropodaphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 2. Hexapodasubphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 3. Insectaclass
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 4. Coleopteraorder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 5. Polyphagasuborder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 6. Cucujiformiaseries
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 7. Chrysomeloideasuperfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 8. Cerambycidaefamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 9. Lepturinaesubfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 10. Lepturinitribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 11. Nivelliagenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
Set as a base
of the left panel
species: Grammoptera sacheri Wolfner, 1852
PL
YES
name status: synonym
BioMap ID: 1022475   
taxonomy checked: YES
source of names: Löbl et Smetana 2010 wykaz: R. Plewa
Data on distribution in Poland
Grammoptera sacheri - Data on distribution in Poland - Biodiversity Map: UTM 10×10 — minimap
Statistics
 • Records: 141
 • Publications: 63
 • Collections: 12
 • Publication authors: 71
 • Illustrations (iconography): 1
 • Photos (specimen/observation): lacking

Taxon description
Gatunek rozprzestrzeniony w północnej i środkowej części Europy, na Syberii, w Mongolii i Mandżurii, na Korei i Sachalinie. W Europie wykazuje borealno-górski typ rozmieszczenia, zasiedlając Fennoskandię i północno-wschodnią Europę, Karpaty Północne i Środkowe na obszarze Polski, Czechosłowacji i europejskiej części ZSRR. W Polsce omawiany gatunek ma rozerwany zasięg występowania — jest notowany głównie z pogórzy i gór w południowej części kraju oraz na północy z Puszczy Białowieskiej i Puszczy Boreckiej w części borealnej areału gatunkowego. J. Gerhardt (1891e) wątpi o występowaniu na Śląsku. Zasiedla drzewostany liściaste i mieszane. Rójka rozpoczyna się w drugiej połowie maja i jest rozciągnięta w czasie, a chrząszcze można spotkać jeszcze w sierpniu. Wykazują one dużą aktywność w dni słoneczne. Odżywiają się pyłkiem kwiatów, głównie roślin baldaszkowatych — Umbelliferae, rzadziej krwawników — Achillea L. i złocieni — Chrysanthemum L. Młode larwy żerują początkowo pod korą, następnie w drewnie pni i gałęzi martwych, obumierających i powalonych drzew liściastych, drążąc podłużne chodniki. Jako drzewa lęgowe wymieniano zwykle klony — Acer L., olsze — Alnus Mill., grab — Carpinus L., wierzby — Salix L., jarząby — Sorbus L., leszczynę — Corylus L. i czeremchy — Padus Mill. W maju lub czerwcu larwa robi haczykowaty chodnik wyjściowy w powierzchniowej warstwie drewna aż do kory i buduje komorę poczwarkową.

Illustrations
... browse
Nivellia
sanguinosa
External data sources