Biodiversity Map
Taxa
 1. Arthropodaphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 2. Hexapodasubphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 3. Insectaclass
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 4. Coleopteraorder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 5. Polyphagasuborder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 6. Elateriformiaseries
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 7. Byrrhoideasuperfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 8. Elmidaefamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 9. Elminaesubfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 10. Elminitribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 11. Elminasubtribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 12. Normandiagenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
Set as a base
of the left panel
species: Normandia nitens (Ph.W.J. Müller, 1817)
PL
NO
name status: valid name
BioMap ID: 1038973    taxon code: —(2654b)
taxonomy checked: YES
Statistics
 • Records: 2
 • Publications: no data
 • Collections: 2
 • Publication authors: no data
 • Illustrations (iconography): lacking
 • Photos (specimen/observation): lacking

Taxon description
Gatunek zamieszkujący zachodnią i środkową część Europy, poza tym notowany z izolowanych stanowisk w Europie północno-wschodniej (w Szwecji południowej, Finlandii i Karelskiej ASRR). W Polsce dotychczas z całą pewnością jeszcze nie stwierdzony, ale możliwy do znalezienia na Pojezierzu Mazurskim i w górzystych obszarach w południowej części kraju. Wzmianka L. Hildta (1914) o znalezieniu omawianego gatunku przez A. Kocyana w Orawicy odnosi się do stanowiska w słowackiej Orawie. Występuje w strumieniach i rzekach, zwłaszcza w wodach o dużej zawartości wapnia; poławiany również na pobrzeżach wód pod kamieniami na miejscach piaszczystych oraz na niskiej roślinności.

External data sources