Biodiversity Map
Taxa
 1. Arthropodaphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 2. Hexapodasubphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 3. Insectaclass
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 4. Coleopteraorder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 5. Polyphagasuborder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 6. Cucujiformiaseries
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 7. Curculionoideasuperfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 8. Erirhinidaefamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 9. Erirhininaesubfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 10. Erirhininitribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 11. Notarisgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
Set as a base
of the left panel
species: Notaris aethiops (Fabricius, 1792)
PL
YES
name status: valid name
BioMap ID: 1027397    taxon code: 5266
taxonomy checked: YES
Polish Red Book: CR
Polish Red List: EN
 

source of names: Löbl I. et Smetana A. 2011 wykaz: M. Wanat
Data on distribution in Poland
Notaris aethiops - Data on distribution in Poland - Biodiversity Map: UTM 10×10 — minimap
Statistics
 • Records: 50
 • Publications: 34
 • Collections: 2
 • Publication authors: 37
 • Illustrations (iconography): 1
 • Photos (specimen/observation): lacking

Taxon description
Gatunek rozprzestrzeniony w północnej, środkowej i wschodniej części Europy, docierający na wschód przez Syberię do Mongolii i Kamczatki. W Polsce chrząszcz rzadko spotykany, notowany z nielicznych stanowisk tylko w sześciu krainach. Ogólnikowe wzmianki o występowaniu na Mazurach opierają się na stanowiskach leżących poza naszą granicą. Został wykazany z Krakowa przed przeszło 90 laty, ale M. Mazur (1983) nie potwierdza występowania omawianego gatunku na tym obszarze. Zamieszkuje zimne i wilgotne środowiska na niżu i w niższych położeniach górskich. Spotyka się go na pobrzeżach jezior, stawów, strumieni, na torfowiskach, bagnach, mokrych łąkach i w rowach. Bionomia i cykl rozwojowy nie są znane. Postacie dojrzałe poławiano od czerwca do września na kosaćcu żółtym — Iris pseudoacorus L., turzycy zaostrzonej — Carex gracilis Curt. i jeżogłówce gałęzistej — Sparganium ramosum Huds. W ciągu dnia chrząszcze ukrywają się, wychodząc na rośliny dopiero w godzinach wieczornych; w czerwcu poławiano je najliczniej w godzinach 2030- 2130.

Illustrations
... browse
Notaris
aethiops
External data sources