Biodiversity Map
Taxa
 1. Arthropodaphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 2. Hexapodasubphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 3. Insectaclass
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 4. Coleopteraorder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 5. Polyphagasuborder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 6. Cucujiformiaseries
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 7. Curculionoideasuperfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 8. Erirhinidaefamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 9. Erirhininaesubfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 10. Erirhininitribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 11. Notarisgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
Set as a base
of the left panel
species: Notaris scirpi (Fabricius, 1792)
PL
YES
name status: valid name
BioMap ID: 1027406    taxon code: 5271
taxonomy checked: YES
source of names: Löbl I. et Smetana A. 2011 wykaz: M. Wanat
Data on distribution in Poland
Notaris scirpi - Data on distribution in Poland - Biodiversity Map: UTM 10×10 — minimap
Statistics
 • Records: 129
 • Publications: 40
 • Collections: 10
 • Publication authors: 39
 • Illustrations (iconography): 1
 • Photos (specimen/observation): 1

Taxon description
Szeroko rozprzestrzeniony gatunek w Europie, docierający na północ do Wysp Brytyjskich, Danii i południowych części Fennoskandii, a na wschód przez Syberię do wybrzeży Oceanu Spokojnego i Japonii. W Polsce znany z nielicznych rozproszonych stanowisk w różnych częściach kraju, przy czym dawne dane o jego występowaniu na Nizinie Sandomierskiej i w Sudetach Wschodnich nie znalazły dotąd potwierdzenia. Zasiedla pobrzeża wód stojących, wilgotne łąki, bagna i torfowiska. Rozwój larw i ich przeobrażenie obserwowano na turzycy błotnej — Carex acutiformis Ehrh. Młode imagines pojawiają się w sierpniu i są spotykane również na innych roślinach, jak pałki — Typha L. i sitowie — Scirpus L.; na przezimowanie przenoszą się do ściółki lub gleby.

Illustrations
... browse
Notaris
scirpi
Photos
... browse
Notaris
scirpi
External data sources