Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Biodiversity Map
Taxa
 1. Arthropodaphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 2. Hexapodasubphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 3. Insectaclass
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 4. Coleopteraorder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 5. Polyphagasuborder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 6. Cucujiformiaseries
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 7. Cucujoideasuperfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 8. Phalacridaefamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 9. Phalacrinaesubfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 10. Olibrusgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
Set as a base
of the left panel
species: Olibrus liquidus W.F. Erichson, 1845
PL
YES
name status: valid name
BioMap ID: 1018464    taxon code: 3366
taxonomy checked: YES
source of names: Löbl et Smetana 2007 wykaz: V.A. Tsinkevich
Data on distribution in Poland
Olibrus liquidus - Data on distribution in Poland - Biodiversity Map: UTM 10×10 — minimap
Statistics
 • Records: 23
 • Publications: 17
 • Collections: 2
 • Publication authors: 13
 • Illustrations (iconography): 1
 • Photos (specimen/observation): lacking

Taxon description
Gatunek śródziemnomorski docierający do środkowej Europy, gdzie zazwyczaj występuje lokalnie na stanowiskach kserotermicznych. W Polsce wykazany z nielicznych stanowisk położonych na zachód od Wisły, tylko w 7 krainach, przy czym większość danych o rozmieszczeniu oparta jest na znaleziskach z ubiegłego wieku. Roślina żywicielska nie jest znana, przypuszcza się, że rozwój larwalny odbywa się w koszyczkach kwiatowych roślin złożonych (Compositae). Postacie dojrzałe najczęściej poławiano od czerwca do sierpnia na różnych roślinach, na jesieni i wiosną wśród mchów na dolnych częściach pni, pod opadłym listowiem i w wiązkach chrustu.

Illustrations
... browse
Olibrus
liquidus
External data sources